drukuj
  Jesteś w dziale:  Strona główna » Polityka prywatności
Polityka prywatności

Właścicielem serwisu internetowego www.antidotum.org.pl jest ANTIDOTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000166853, oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000006298.
NIP: 7342698591, REGON: 491975072, kapitał zakładowy 54 000 PLN.

Podczas rejestracji w Przychodni (telefonicznej lub osobiście) oraz w procesie udzielania świadczeń medycznych chronimy Twoje dane osobowe. Więcej w zakładce RODO

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia, na terenie Przychodni prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. Zapisy monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym. Okres przechowywania nagrań trwa do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 7 dni.

Serwis internetowy nie umieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika plików cookies (ciasteczek).

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

© 2011-2018  ANTIDOTUM Sp. z o.o.