Aktualności


16.11.2021
Informacja


   W związku z dużym wzrostem zachorowań na COVID - 19 przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w przychodni, utrzymywania dystansu społecznego podczas oczekiwania na wizytę, dezynfekcji rąk , przychodzeniu na wizytę na umówioną godzinę bez osób towarzyszących , a w przypadku dzieci tylko z jednym rodzicem.
  Przypominamy,że zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zmianami ) w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID - 19 lekarz zleca pacjentowi wykonanie testu PCR mającego potwierdzić lub wykluczyć infekcję.  Od dnia wystawienia skierowania pacjent przebywa na kwarantannie, która kończy się w momencie uzyskania negatywnego wyniku testu, lub zostaje zmieniona na izolację kiedy wynik testu jest pozytywny. Osoba, która otrzyma skierowanie na test, a nie wykona badania jest objęta 10-dniową kwarantanną.
Zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej każdy pacjent zgłaszający się z objawami infekcji powinien zostać skierowany na diagnostykę w kierunku infekcji COVID - 19, ponieważ nie mam innej możliwości odróżnienia tej infekcji od innych chorób układu oddechowego.
Powyższe zalecenia odnoszą się również do osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców.


pokaż wszystkie wiadomości ››